Ke správnéme chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Upozornění k potravním doplňkům Runner a Láng
 

Doporučení:Toto upozornění doporučujeme brát obecně na zřetel u všech přípravků
na podporu erekce s rychlým nástupem účinků. Dále je nutné brát v potaz, že poruchy erekce (zejména u starších mužů) mohou (ale také nemusí)  být  druhotným příznakem některého, nejčastěji srdečního onemocnění. Měli byste znát dobře svůj zdravotní stav, než začnete užívat jakékoli přípravky na podporu erekce.

Speciální upozornění

Užívání přípravku Runner a Láng s jídlem a pitím Pokud si vezmete přípravek Runner či Láng s jídlem, účinek potravního doplňku se může projevit poněkud později.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravky Runner a Láng mohou vzácně způsobit závratě a poruchy vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na tyto přípravky před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Možné nežádoucí účinky potravních doplňků

Tak jako jiné potravní doplňky, může mít i Runner nebo Láng nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné. Po užití přípravků Runner a Láng byla v ojedinělých případech hlášena výrazně prodloužená erekce. Pokud u Vás dojde erekci, která trvá více než 4 hodiny, vyhledejte okamžitě lékaře.

Přípravek nesmí úžívat lidé s chorobami srdce. Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, může se jednat o závažný stav (choroba srdce), neužívejte však v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Runner či Láng užívat.

Neužívejte přípravek Runner či Láng:

  • pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit. Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudníku). Přípravek Runner či Láng může závažně zvýšit účinek těchto přípravků. Pokud takové léky užíváte, nesmíte tyto přípravky užívat. 
  • pokud u Vás někdy došlo k alergické reakci na tyto přípravky nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku. 
  • pokud máte srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater. 
  • máte blíže nezjištěšné potíže s Vaším srdcem. 
  • pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak. 
  • pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa). 
  • máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilii). 
     

Současně s přípravkem Runner či Láng byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek.
Přípravky Runner a Láng nejsou určeny pro osoby mladší 18 let a ženy.