Ke správnéme chodu našeho eshopu využíváme ukládání cookies ve Vašem prohlížeči. Pro udělení souhlasu a uzavření tohoto okna prosím potvrďte tuto zprávu.

Obchodní podmínky

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Provozovatel obchodu:

Tomáš Svoboda
Křižíkova 68
612 00 Brno

IČO: 22758321

bankovní spojení: 2347142015/3030 - účet je veden u Air Bank

 

Adresa pro vyřizování reklamací:

P.O. BOX 2
KONĚVOVA 2496
Praha 34
130 04

Kontaktní osoba: Petr Doležal
Zpracování objednávek a reklamace: Lucie Dohnalová
Technický správce: Mario Minimar

2.OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ


Objednáním produktu(ů) na našich stránkách stvrzujete, že jste starší 18let, netrpíte žádným srdečně-cévním onemocněním a přečetl jste si obecná Důležitá upozornění (zde) k přípravkům podporující erekci.

Každá přijatá objednávka v našem internetovém obchodě je závazná.

Objednávku je možné stornovat pomocí KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE do šesti hodin od obdržení potvrzení o úspěšném objednání.

V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky (poplatek za přijetí a odeslání platby).

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Objednávku lze učinit i prostřednictvím  KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE 

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

 

3.ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době   Českou poštou.

Většinu zboží z nabídky internetového obchodu dodáme kupujícímu již následující pracovní den.

Dodávku zboží garantujeme zčásti nebo zcela u objednávek v obvyklém množství. V případě, že nastane mimořádná situace ohledně dodání zboží, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy + přepravní poplatky

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky, tak Slovenské republiky. 

Česká pošta - Česká republika

a) 79 Kč - při platbě předem (kartou, PayPalem, bank převodem)

b) 119 Kč - při zvolení platby dobírkou

Při objednávce nad 999,- doprava zdarma

Slovenská republika

a) 110 Kč - při platbě předem (kartou, PayPalem, bank. převodem)

b) 160 Kč - při zvolení platby dobírkou

Při objednávce nad 2500,- doprava zdarma

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců na spotřební zboží je dle zákona záruka 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé běžným používáním
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

- informujte nás o reklamaci pomocí  KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE , nebo písemně, dostanete další instrukce, přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby našeho obchodu. Ochrana osobních údajů (GDPR) Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávané v papírové podobě, pro zákonné povinnosti dle zákona o DPH, nebo zákona o účetnictví. Všechna tyto data jsou v uzamykatelných prostorech kam nemá veřejnost přístup. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Všechna ostatní data zákazníků, jsou v elektronické podobě uložena v cloudu u firmy Google – firma Google splňuje zákonné požadavky na zpracovávání a uchovávání osobních dat v elektronické podobě. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či vymazání, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů přes formulář na našich stránkách. Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách obchodu stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.